Aslan (real name is Alain Gourdon) – painter, sculptor and pin-up artist

Aslan

Alain Aslan Alain Aslan

Alain Aslan pin upAlain Gourdon (Aslan)

vintage pin up pin-ups

Aslan pin up girl pin up girl

pin up

More info and pics: